Úvod Chronologická srovnávací tabulka Novákova života a díla 12. Novákovské dny 2009 13. Novákovské dny 2012 Klavírní soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou V. Novák a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou Miloš Schnierer a umění žít hudbou Aktuality Výsledky evidence pramenů korespondence Vítězslava NovákaKorespondence Vítězslava Nováka příbuzným Danhelum Korespondence Vítězslava Nováka Josefě Javůrkové Korespondence Vítězslava Nováka Antonínu Stříži Korespondence Vítězslava Nováka Břetislavu Bakalovi Korespondence Vítězslava Nováka s Theodorem Kosslem Korespondence Vítězslava Nováka Marii Musilové


MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU

Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka


Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka


a

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou

Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou


pořádají

6. ročník


MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVY KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE


ve dnech

15. – 17. května 2015

v Kamenici nad Lipou


v r. 2015 zaměřené na dílo kamenického rodáka a jeho kolegy
z Dvořákovy kompoziční třídy Oskara Nedbala (1874 – 1930)


Město Kamenice nad Lipou
nám. Čsl. armády 52
394 81 KAMENICE NAD LIPOU

Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka
Mutěnická 4123/1 628 00 BRNO
Sekretariát: Klokotská 118 390 01 TÁBOR

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka
Hradecká 5
130 00 PRAHA 3

Mezinárodní společnost Oskara Nedbala
Klokotská 118
390 01 TÁBOR


Kamenický rodák Vítězslav Novák (1870 – 1949) - žák Antonína Dvořáka patří k nejdůležitějším skladatelům české hudební historie a k zakladatelům české a slovenské moderní hudby 20. století. Pro klavír napsal řadu významných děl, která jsou součástí zlatého fondu české klavírní literatury.

U příležitosti 140. výročí skladatelova narození v Kamenici nad Lipou proběhl v roce 2010 úspěšný první ročník Novákovy mezinárodní klavírní soutěže.

Druhý ročník v květnu 2011 byl zaměřen vedle Novákovy tvorby též na klavírní dílo jubilanta Jána Cikkera (1911 – 1989), jednoho z nejvýznamnějších slovenských žáků Novákovy kompoziční školy.

Třetí ročník MNKS proběhl v červnu 2012, čtvrtý ročník v květnu 2013.

Jubilejní pátý ročník v květnu Roku české hudby 2014 byl věnován klavírnímu odkazu V. Nováka a Josefa Suka (1874 - 1935) – dvou stěžejních představitelů Dvořákovy kompoziční školy.

Seznam vydaného klavírního díla Vítězslava Nováka (s udáním roku vzniku):

Variace na Schumannovo téma (1893) Sonata eroica op. 24 (1900)
Balada e moll op. 2 „Manfred“ (1893) Písně zimních nocí op. 30 (1903)
Vzpomínky op. 6 (1894) Slovácká suita op. 32 (1903)
Serenády op. 9 (1895) Dva valašské tance op. 34 (1904)
Barkaroly op. 10 (1896) Pan op. 43 (1910)
Eklogy op. 11 (1896) Exotikon op. 45 (1911)
Za soumraku op. 13 (1896) Šest sonatin op. 54 (1920)
Můj máj op. 20 (1899) Mládí op. 55 (1920)

Táborský rodák Oskar Nedbal (1874 – 1930) – violista, člen Českého kvarteta, světoznámý dirigent a skladatel – rovněž žák Antonína Dvořáka je spojován především s tvorbou baletů (např. Pohádka o Honzovi, Z pohádky do pohádky) a operet (zejm. Polská krev, Vinobraní). Nedbalova kariéra skladatele jevištních hudebních forem a dirigenta vídeňského Tonkünstlerorchestru zaznamenala vrchol zejména v letech 1906 – 1919. Další období až do tragického skonu (24. XII. 1930) Nedbal zasvětil práci v tehdy novém Národním divadle v Bratislavě.

Nedbal jako dirigent výrazně propagoval českou hudbu v zahraničí, a to zejména díla svých současníků, zvláště J. Suka a V. Nováka. Z Novákovy tvorby uveďme např. Maryšu, V Tatrách, O věčné touze, Slováckou suitu a operu Lucerna.

Nedbalova tvorba z mládí (z doby činnosti v Českém kvartetu) neprávem stojí v pozadí pozdějších kompozičních úspěchů. Jedná se o písně a komorní díla pro housle, violoncello a především klavír. Právě oživení Nedbalova odkazu v komorním oboru stojí v popředí zájmu a činnosti Mezinárodní společnosti O. Nedbala.

Přehled klavírního díla Oskara Nedbala (s udáním prvního vydání):
Čtyři klavírní kusy op. 8 (Barkarola, Valse petite, Impromptu, Valse caprice; komp. 1891 – 1893). Praha: Urbánek 1894.
Lettres intimes (Intimní dopisy – 3 valčíkové stylizace; komp. 1893). Praha: Urbánek 1895.
Variace na téma A. Dvořáka op. 1 (8 variací; komp. 1892). Praha: Urbánek 1895.
Z minulých dob op. 13 (suita - Preludium, Sarabanda, Menuet, Air, Giga; komp. 1896). Berlín: Simrock 1897.
Z dětského života op. 15 (cyklus - Ukolébavka, Věrce k svátku, Pochod vojáčků, Při klekání, Pastouškův popěvek, První taneční kroky, Veselá hra; komp. 1901 – 02).Praha: Urbánek 1902.
Pohádka o smutku a štěstí op. 16 (cyklus 10 skladeb; komp. 1905). Praha: Knihovna Zlaté Prahy 1905.
Valse - Silhouettes (suita o 5 částech). Lipsko: Bosworth 1914.

Ať již samostatně nebo v rámci různých edicí (klavírních alb apod.) vyšly:

Silhouette op. 10 (Riga: Neldner 1895), Humoreska G dur (Praha: K. Weiss 1896), Miss Butterfly (Lipsko: Bosworth 1907), Valse biedermeier (tamtéž 1908), Fleurs de Vienne (Vídeňské květy; tamtéž 1908), Les cloches de bois (Lesní zvonky; Praha: Urbánek 1909), Valse noble a Valse petite (Praha: Urbánek 1935) aj.MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ
SOUTĚŽ


Kamenice nad Lipou 15. – 17. května 2015

Jednokolová klavírní soutěž je určena pro mladé pianisty do 26 let.

Soutěžící budou rozděleni do 4 věkových kategorií:

 1. kategorie - do 12 let (nar. po 17. 5. 2002)
 2. kategorie - od 13 do 15 let (nar. po 17. 5. 1999)
 3. kategorie - od 16 do 18 let (nar. po 17. 5. 1996)
 4. kategorie - od 19 do 26 let (nar. po 17. 5. 1988)

Program:

 1. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 6 – 10 minut.
  Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka nebo O. Nedbala.

 2. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 11 – 15 minut.
  Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka nebo O. Nedbala.

 3. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 16 – 20 minut.
  Musí zahrnovat skladbu (skladby) a) V. Nováka v trvání minimálně 5 minut nebo b) O. Nedbala v trvání minimálně 5 minut nebo c) V. Nováka a O. Nedbala v trvání minimálně 5 minut..

 4. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 25 – 40 minut.
  Musí zahrnovat díla a) V. Nováka v trvání alespoň 10 minut nebo b) O. Nedbala v trvání alespoň 10 minut nebo c) V. Nováka a O. Nedbala v trvání alespoň 10 minut..

Hra zpaměti je podmínkou.

Vítězové obdrží věcné ceny.

Porota bude sestavena z předních odborníků – koncertních klavíristů a zkušených klavírních pedagogů.

Přihláška


MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 2015


Jméno a příjmení:

.............................................................................

Datum narození:

..............................

Vysílající škola:

.............................................................................

Jméno a titul pedagoga:

.............................................................................

Elektronická adresa:*)

.............................................................................

Telefonní číslo:*)

..............................


*)Elektronická adresa a telefonní číslo, na kterých Vás osobně můžeme kontaktovat. V případě potřeby (zejména u mladších klavíristů) uveďte e–mailovou adresu a telefonní číslo vysílající školy (ZUŠ, konzervatoř apod.) nebo pedagoga.
Přihlášku zašlete nejpozději do 31. března 2015

elektronicky na: ludmilaperinova@gmail.com (sekretariát MSVN a MSON), případně na poštovní adresu: Dr. Ludmila Peřinová, Klokotská 118, Tábor 390 01.

Přijetí přihlášky Vám elektronickou cestou potvrdíme do poloviny dubna 2015. Zároveň si tou dobou vyžádáme Váš přesný soutěžní repertoár a sdělíme Vám další podrobnosti a organizační pokyny k soutěži.

Za organizační výbor Vám děkují,
hodně zdraví, dobré mysli a zdaru při studiu skladeb Vám přejí

a na shledanou se těší

PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
tajemnice Mezinárodní společnosti V. Nováka
a předsedkyně Mezinárodní společnosti O. Nedbala

Prof. Radoslav Kvapil
předseda Mezinárodní společnosti A. Dvořáka a umělecký vedoucí soutěže

Ing. Ivan Pfaur
starosta města Kamenice nad Lipou

THE CITY OF KAMENICE NAD LIPOU

(Czech Republic)

The International Vítězslav Novák Society


The International Antonín Dvořák Society


The International Oskar Nedbal Society


are organizing

THE INTERNATIONAL VÍTĚZSLAV NOVÁK PIANO COMPETITION


Vítězslav Novák – Oskar Nedbal


15 – 17 May 2015

in Kamenice nad Lipou

(Novák´s birthplace)

Vítězslav Novák (1870 – 1949) - Antonín Dvořák´s pupil – was one of the founders of the Czech music of the 20th century. Several of the major piano works by Novák belong to the most eminent works of Czech piano literature. Unfortunately his piano compositions are very little known outside the Czech Republic.

The piano competition for young pianists should provoke a deep interest in Vítězslav Novák´s music, both among students and among their teachers.

Oskar Nedbal(1874 – 1930) was Novák´s colleague in the class of composition of Antonín Dvořák at the Prague conservatory. He was not only a composer but also a famous conductor of European famous orchestras. He often conducted works by V. Novák in various countries. Nedbal´s interesting piano pieces are not very well known. Let´s discover them...

Competitors must put piano works by Vítězslav Novák or Oskar Nedbal on their competition programme.THE INTERNATIONAL VÍTĚZSLAV NOVÁK
COMPETITION


Vítězslav NOVÁK – Oskar Nedbal


Kamenice nad Lipou
15 – 17 May 2015

Competitors of this one-round competition will be divided into 4 categories:

 1. 12 and under

 2. 15 and under

 3. 18 and under

 4. 26 and under

The programme:

All the programme must be performed by heart.

The international jury will be composed of notable specialists in piano music – concert artists and piano teachers.

Application Form


THE INTERNATIONAL VÍTĚZSLAV NOVÁK PIANO COMPETITION

Vítězslav NOVÁK – Oskar Nedbal


Kamenice nad Lipou
15 - 17 May 2015

Full name:

.............................................................................

Date of birth:

..............................

Address:

.............................................................................

Postcode:*)

..............................

Electronic address:*)

.............................................................................

Telephone number:*)

..............................

School:*)

.............................................................................

Name of teacher:*)

.............................................................................

The Application Form must be returned to the secretariat of The International Vítězslav Novák Society Dr Ludmila Peřinová, PhD until Sunday 29 March 2015

to the electronic address:

ludmilaperinova@gmail.com

or to the postal address:

Klokotská 118/10
Tábor 390 01
Czech Republic
.

Our confirmation of Your participation will be sent after the reception of Your application form. Later we will provide further information about the competition.


With our best wishes

PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
the General Secretary of the International Vítězslav Novák Society
and the President of the International Oskar Nedbal Society

Prof. Radoslav Kvapil
the chairman of the International Antonín Dvořák Society
and musical advisor of the competition

Ing. Ivan Pfaur
the mayor of the city of Kamenice nad Lipou
Webdesign tvorba WWW Firmadat