Úvod Chronologická srovnávací tabulka Novákova života a díla 12. Novákovské dny 2009 13. Novákovské dny 2012 Klavírní soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou V. Novák a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou Miloš Schnierer a umění žít hudbou Aktuality Výsledky evidence pramenů korespondence Vítězslava NovákaKorespondence Vítězslava Nováka příbuzným Danhelum Korespondence Vítězslava Nováka Josefě Javůrkové Korespondence Vítězslava Nováka Antonínu Stříži Korespondence Vítězslava Nováka Břetislavu Bakalovi Korespondence Vítězslava Nováka s Theodorem Kosslem Korespondence Vítězslava Nováka Marii Musilové

Výsledky evidence pramenů korespondence Vítězslava Nováka k 1. 3. 2003

Byly zjištěny a pořízeny kopie dopisů v Českém muzeu hudby v Praze,
ve Vlastivědném muzeu v Chrudimi a v Moravském zemském muzeu v Brně

České muzeum hudby v Praze

Korespondence Novákem odeslaná:

Axman Emil: 23
Axmanová Marie: 1
Blažek Vlastimil: 2
Borecký Jaromír: 1
Bouda Bohumil: 1
Burian Emil: 1
Hoffmeister Karel: 1
Chladna Josef František: 1
Chvála Emanuel: 1
Janáček Leoš: 1
Janů Leopold: 4
Jeremiáš Otakar: 25
Jeremiášová-Budíková Marie: 2
Jeřábek Josef:2
Jirák, K.B.: 7
Kovařovic Karel: 3
König Jindřich: 2
Květ Jan Miroslav: 2
Mikešová Marie: 1
Nedbal Oskar: 5
Oberthor Prokop: 1
Pojman Vilém: 5
Pojmanoví: 1
Reissig Rudolf: 197
Reissigová Olga: 2
Reissigová-Ždímalová Běta: 1
Schnabel-Kalenský Boleslav: 23
Spilka František: 2
Stretti Richard: 4
Strnad Karel: 3
Strniště Jindřich: 34
Strniště Jindřich a Viktor: 1
Theurer Josef: 5
Urban Max: 1
Veselý Roman: 41
Vodička Ferdinand: 4
Vosyka Václav: 2
Vycpálek Ladislav: 6
Zemánek Vilém: 2
Zrno Felix: 2
Neznámý adresát: 6
Výbor Filharmonického spolku Beseda brněnská: 1
Výborům zpěváckých spolku v Jindřichově Hradci: 1
Výboru zpěváckého spolku . Slávy dcera – v Jindřichově Hradci

Novákem přijatá korespondence

Javůrek Antonín: 3
Leoni Sergio: 2


Vlastivědné muzeum v Chrudimi

Novákem odeslaná korespondence Marii Musilové

Dopisů: 40
Pohlednic a korespondenčních lístků: 111
Provedena transkripce


Moravské zemské muzeum v Brně

Novákem odeslaná korespondence Františku Zelinkovi

Dopisy: 40
Pohlednice, korespondenční lístky: 97
Zahájena transkripce

Zpracovala Mgr. Lenka Křupková, Ph.D.

Webdesign tvorba WWW Firmadat