Úvod Chronologická srovnávací tabulka Novákova života a díla 12. Novákovské dny 2009 13. Novákovské dny 2012 Klavírní soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou V. Novák a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou Miloš Schnierer a umění žít hudbou Aktuality Výsledky evidence pramenů korespondence Vítězslava NovákaKorespondence Vítězslava Nováka příbuzným Danhelum Korespondence Vítězslava Nováka Josefě Javůrkové Korespondence Vítězslava Nováka Antonínu Stříži Korespondence Vítězslava Nováka Břetislavu Bakalovi Korespondence Vítězslava Nováka s Theodorem Kosslem Korespondence Vítězslava Nováka Marii Musilové

 

CHRONOLOGICKÁ SROVNÁVACÍ TABULKA

NOVÁKOVA ŽIVOTA A DÍLA

CHRONOLOGICAL COMPARATIVE TABLE

TO NOVÁK´S LIFE AND WORKS

 

 

1870                     5. XII.                             narozen v Kamenici nad Lipou,

                                                                  křtěn Viktor Augustin Rudolf          

1872                                                           přestěhování rodiny do Počátek

1877                     IX.                                  vstup do obecné školy v Počátkách

1881                     IX.                                  vstup na gymnázium v Jindřichově Hradci

1882                     29. V.                              smrt otce MUDr. Jakuba Nováka v Počátkách

                            1. VII.                             rodina se přestěhovala do Jindřichova Hradce

1886                     léto                                 kratší pobyt v Žirovnici

1886 - 1887                                                 datují se první Novákovy písně a klavírní skladby

                                                                  (nejsou zachovány):

                                                                  Serenáda h moll pro klavír - No 1

                                                                  Rybář, píseň - No 2

                                                                  Die rastlose Liebe, píseň - No 3

1888                                                           další písně a klavírní skladby v Jindřichově Hradci

                            léto                                 kratší pobyt v Žirovnici a Počátkách

                                                                  Ó, jen se dívej, píseň - No 4

                            1. VIII.                            Počátky - Rimberk

                                                                  Souvenir de mon pére, dvě klavírní skladby - No 8

                            7., 8. VIII.                       Rimberk

                                                                  Máj. Intermezzo první pro klavír - No 13

                                                                  Intermezzo pro klavír - No 14

                            20. VIII.                          Jen vzpomínku, píseň - No 5

                                                                  (první dochovaná skladba)

                                                                  An den Fruhling, píseň - No 6

                                                                  Herbst, píseň - No 7

                                                                  Impromptu pro klavír - No 9

                                                                  Korzár, klavírní skica - No 10

                                                                  Skica B dur pro klavír

                                                                  s textem Máje K. H. Máchy - No 11   

                                                                  Skica b moll pro klavír - No 12

1889                                                           do maturity:

                                                                  Ich hab´ dich geliebet, píseň - No 15

                                                                  Chansonette a la hongroise pro klavír - No 16

                            VI.                                  maturita na gymnáziu v Jindřichově Hradci

                            IX.                                  přestěhování rodiny do Prahy - Ječná ul. č. 29

                                                                  vstup na Konzervatoř a Právnickou fakultu UK

1890                     léto                                 Jindřichův Hradec, Počátky, Žirovnice

                            asi po 15. IX.                   Praha - Rapsodie g moll pro klavír - No 17

                            X.                                   přednášky z dějin hudby a estetiky

                                                                  na Filozofické fakultě UK

1891                     27. III.                            Praha - Na prsou svých, píseň - No 18

                                                                  průběhem roku další písně:

                                                                  Touha - No 20

                                                                  Což nade mnou - No 21

                                                                  Večerní kraj - No 22

                                                                  Chci být stromem - No 23

                                                                  Sny - No 24

                                                                  Můj hrob - No 25

                            VI.                                  Písnička v národním tónu - No 26

                            1. IX.                              vstup do Dvořákovy kompoziční třídy

                            26. IX.                             Podzimní rondeau, píseň - No 19

                            20. XII.                           dokončena Sonáta d moll

                                                                  pro housle a klavír - No 27

1892                     1. pol.                             Korzár, ouvertura pro orchestr - No 28

                            8. VII.                             absolvoval Dvořákovu kompoziční třídu

                                                                  Sonátou d moll - No 27

                            léto                                 Kamenice, Budiškovice, Dačice (též u Fr. Daňhela)

                            podzim                            poč. komp. Klavírního tria g moll - No 29

1893                                                           přestěhování do Křemencové ul., č. 4

                                                                  dok. komp. Klavírního tria g moll - No 29

                                                                  Balada e moll Manfred pro klavír - No 31

                            léto                                 Třebelovice, Telč (u Fr. Daňhela)

                                                                  Třebíč (u J. Strniště)

                            kol. 17. VIII.                    Praha - Písně, op. 4 - No 32

                            poč. XI.                           dokončeny klavírní

                                                                  Variace na Schumannovo téma - No 30

1894                                                           Vzpomínky pro klavír, op. 6 - No 34

                            19. IV.                             dokončen Klavírní kvartet c moll - No 33

                            léto                                 skice k Serenádě F dur pro malý orchestr - No 35

                            léto                                 Budiškovice, Třebelovice (u Fr. Daňhela)

                                                                  Třebíč (u J. Strniště)

                            1. IX.                              dobrovolně vstupuje do kompoziční třídy Karla Bendla

1895                     20. II.                             Velebná noc, ženský sbor - No 37

                            jaro                                dokončena instr. Serenády  F dur - No 35

                                                                  Klavírní koncert e moll - No 36

                            7. V.                               V přírodě, ženský sbor - No 37

                                                                  Serenády pro klavír - No 38

                            léto                                 s matkou u strýce v Uhrách u Šoproně

1896                                                           Praha - písně:

                                                                  Pozdě - No 39

                                                                  Zapomeň - No 40

                                                                  Sen - No 41

                                                                  Poutník - No 42

                                                                  Mou duší bolný nápěv zní - No 43

                            V.                                   koncert s R. Reissigem v Kroměříži

                            9. VII.                             absolvoval hru na klavír na pražské konzervatoři

                                                                  u prof. Jiránka

                            12. VII.                           Velké Karlovice (R. Reissig, J. Javůrková aj.),

                                                                  Frýdek Místek, Lysá Hora, Javorník (vrch)

                            18. VII.                           zapsán do knihy turistů ve Velkých Karlovicích

                            26. VIII.                          opět Třebelovice

                            léto - podzim                   cyklus písní Pohádka srdce, op. 8 - No 44

                                                                  (J. Javůrkové)

                                                                  klavírní cykly:

                                                                  Barkaroly, op. 10 - No 45

                                                                  Eklogy, op. 11 - No 46 (J. Brahmsovi)

                                                                  Za soumraku, op. 13 - No 47

                            17. XI.                             dok. první verze

                                                                  Klavírního kvintetu a moll, op. 12 - No 49

                                                                  studium lidových sbírek Erbena, Sušila, Bartoše

1896 - 1897                                                 Zápisy 75 lidových písní - No 48 (asi v Praze)

1897                     I.                                    rev. Klavírního kvintetu a moll (druhá verze) - No 55

                                                                  cyklus písní Cigánské melodie, op. 14 - No 50

                                                                  Tři české tance

                                                                  pro čtyřruční klavír, op. 15 - No 51

                            21. III.                            hrál klavírní part v Klavírním kvintetu a moll v Brně

                                                                  seznámení s Leošem Janáčkem

                            VII.                                 Třebíč (u J. Strniště)

                            18. VIII.                          s Janáčkem v Hukvaldech

                                                                  turistika - Staré Hamry, Bytča, Súlovské skály, Čadca,

                                                                  Turzovka, Makov aj. (s Reissigem, Anderlem, Javůrkem)

                            do X.                               instr. Tří českých tanců pro klavír, op 15 - No 51

2. pol. X.                                          císařské hody v Hroznové Lhotě (J. Úprka),

                                                                  Velká nad Veličkou, Javorník, Kněždub,

                                                                  Strážnice, Břeclav, Kostice

                                                                  Písničky na slova lidové poezie moravské -

                                                                  řada I., op. 16 - No 53               

                                                                  řada II., op. 17 - No 54

1898                                                           Taneční studie pro klavír - No 56

                                                                  Písničky na slova lidové poezie moravské -

                                                                  řada III., op. 21 - No 59

                            léto                                 Třebíč, Kroměříž (Jar. Hoppe), Znojmo,

                                                                  Beskydy (Pustevny), Velké Karlovice,

                                                                  Ružomberok (Lužná), Vysoké Tatry

                                                                  (Štrbské pleso, Popradské pleso aj.)

                            11. VII.                           Náměšť nad Oslavou

                            20. VII.                           Kroměříž

                            26. VII.                           Velehrad

                            28. VII.                           Buchlovice

                            2. VIII.                            Sv. Hostýn

                            13. VIII.                          Štramberk

                            14. VIII.                          Radhošť

                            29. VIII.                          Kroměříž

                            2. IX.                              Pernštýn

                            podzim                            Maryša, ouvertura, op. 18 - No 57

                                                                  (skica před X.)

                                                                  Moravské balady:

                                                                  Ranoša, Zakletá dcera, op. 19 - No 58

1899                     I. - II.                             rev. Kvartetu c moll, op. 7 - No 65

                            5. II.                               za účasti autorovy v Brně proveden Kvartet c moll, op. 7

                   10.II., 11., 16., 17. III.              klavírní cyklus Můj máj, op. 20 - No 61

                            2. IV.                              Uherské Hradiště

                            léto                                 u Šoproně, pak Velké Karlovice

                            18. VII.                           Velké Karlovice

                            2. VIII.                            Hroznová Lhota

                            6. VIII.                            Brno

                            24. VIII.                          Oravský Podzámok

                            27. VIII.                          Rožnov

                            1. IX.                              Brno

                            15. X.                              dok. I. Smyčcový kvartet G dur, op. 22 - No 62

                            28., 29. X.                       Bagately pro klavír, op. 5 - No 63

                            XII.                                 Preludium na milostnou píseň valašskou

                                                                  pro varhany - No 64 (J. Mičunkovi)

1900                     V.                                   Moravské balady:

                                                                  Vražedný milý, Neščasná vojna, op. 23 - No 67

                                                                  (pak instr.)

                                                                  Jarní nálady, písně - No 66

                            VII.                                 Velké Karlovice (s Reissigem, Anderlem, Strništěm,

                                                                  Javůrkem), Jihlava, Třebíč (u J. Strniště)

                            26. VII.                           Jemnice

                            poč. VIII.                         Olomouc, Třemešná, Kroměříž

                            3. VIII.                            Vsetín

                            5. VIII.                            Radhošť, Těšín

                                                                  dále pak Staré Hamry, Hukvaldy

                            9. VIII.                            Turč. Sv. Martin

                            10. VIII.                          Žilina, Strečno, Ružomberok

                                                                  Sulovské skály, Vysoké Tatry, Rysy (20. VIII.),

                                                                  Popradské pleso (20. VIII.), Smokovec, Liptovský Sv.

                                                                  Mikuláš, Zvolen, Dobšinská led. jeskyně, Zakopane,

                                                                  Nový Tarog, Červený Kláštor, Pieniny

                                                                  Moravské Slovácko:

                                                                  Hroznová Lhota (J. Úprka), Velká (M. Zeman), Javorník

                                                                  (inspirace ke Slovácké suitě)

                            28. VIII.                          Skalice (Maď.)

                            31. VIII.                          Kroměříž

                            1. IX.                              Břeclav

                            5. IX.                              Uherské Hradiště, Velehrad, Diváky

                                                                  (Bří Mrštíkové), Brno, Třebíč, Třebelovice

                            9. IX.                              Jihlava

                            10. XI.                             Tábor

                            X. - XI.                            Sonata Eroica pro klavír, op. 24 - No 68

                                                                  skica písně Balada dětská, op. 28 - No 75

1901                                                           vznik tzv. Podskalské filharmonie

                                                                  rev. ouvertury Maryša, op. 18 - No 57

                            léto                                 Dolný Kubín, Oravský zámok, Choč, Žilina, Liptovský

                                                                  Mikuláš, Zvolen, Strečno, Skalice, Vysoké Tatry - Malá

                                                                  Vysoká, Osterva, Velká nad Veličkou, Uherské Hradiště

                            18. VII.                           Rožnov pod Radhoštěm

                            12. VIII.                          Czerny Staw, Zakopane - Morskie Oko

                            13. VIII.                          Siklawe

                            15. VIII.                          V. Tatry - Pieninek (Polsko)

                            16. VIII.                          Tatry - Popradské pleso

                            21. VIII.                          Kobylí

                            30. VIII.                          Lednice

                            31. VIII.                          Znojmo

                            1. IX.                              Znojmo, Bítov

                            20. IX.                             návrat do Prahy

                            po 20. IX.                        cyklus písní Melancholie, op. 25 - No 70

                                                                  začínají první úpravy Slovenských spevů,

                                                                  sešit I., č. 1 - 15 - No 69

                                                                  úpravy 25 slovenských lidových písní - No 72

                                                                  dva ženské sbory:

                                                                  Primula veris, Velebná noc - No 71

1902                     I. - 25. V.                        symf. báseň V Tatrách, op. 26 - No 73

                            do 31. III.                       Trio g moll quasi una balatta, op. 27 - No 74

                            24. IV.                             dok. Balada dětská, op. 28 - No 75

                            25. IV.                             Balada horská, op. 28 - No 75

                                                                  (pak instr. obou balad)

                                                                  Balada o duši J. Nerudy, op. 29 - No 76 (pak instr.)

                            léto                                 Třebelovice

                            ? VII.                              Vranov nad Dyjí

                            10. VII.                           Bratislava

                            11. VII.                           Trenčín, pak Dolný Kubín

                            14. VII.                           Oravský zámek

                            25. VII.                           Vysoké Tatry

                            31. VII.                           Liptov

                                                                  Martin, Ostrava, Velká nad Veličkou, Břeclav,

                                                                  Velké Karlovice

                            3. - 31. XII.                     Písně zimních nocí pro klavír, op. 30 - No 77 (č. 3)

1903                     poč.                                - " - č. 1, 2, 4, op. 30 - No 77

                            1. I. - IV.                         Slovácká suita, op. 32 - No 79 (1. - 3. část)

                            5. V.                               dok. cyklu písní

                                                                  Údolí nového království, op. 31 - No 78 (pak rev.)

                            21. V.                              Slovácká suita, op. 32 - No 79 (4., 5. část)

                            VI.                                  instr. Slovácké suity, op. 32 - No 79

                            3. VII.                             Nové Město nad Metují

                                                                  Náchodsko

                                                                  Bad Cudowe

                            5. VII.                             Frimburk u N. Hrádku

                            6. VII.                             Hohe Mense

                            14. VII.                           Sněžka

                            23. VII.                           Vratislav   

                            27., 28. VII.                     Budapešť (z Vídně lodí)

                                                                  Jugoslávie - Jadran

                            1. VIII.                            Sarajevo

                            3. VIII.                            Mostar, Blagoj

                            6. VIII.                            Ragusa

                            11. VIII.                          Cattaro

                            17. VIII.                          Zara

                            21. VIII.                          Terst

                            23. VIII.                          Postojanska jama

                            25. VIII.                          Grintovec

                            26. VIII.                          Šmarjetnagora - Kranj (Alpy)

                                                                  (během cesty též Kotor, Černá hora, Split,

                                                                  Ljubljana, Dubrovník)

                            27. VIII.                          Veldes

                            28. VIII.                          Sv. Višarij

                            30. VIII.                          Trafoi

                            31. VIII.                          Dreisprachenspitze (Tyroly)

                            1. IX.                              Meran

                            2. IX.                              Innsbruck

                            3. IX.                              Salzburg

                                                                  též Savojské Alpy

                                                                  Praha, týden ve Velkých Karlovicích,

                                                                  Valašské Meziříčí, Rožnov

                            od IX.                              poč. komp. symf. básně O věčné touze, op. 33 - No 80

1904                     I.                                    pokrač. komp. O věčné touze, op. 33 - No 80

                            I., II.                              Dva valašské tance, op. 34 pro klavír - No 81

                            II.                                   XV. únor, příležitostná skladbička - No 82

                                                                  (manželům Hoffmeisterovým)

                            9. VII.                             Nové Město nad Metují

                            VII.                                 Rakousko (s F. Zelinkou), Vídeň

                                                                  horolezectví: Tyroly, Štubajské Alpy

                            VII., VIII.                        Třebíč, Velké Karlovice, Velká nad Veličkou,

                                                                  Brno a okolí, Třebelovice, Bítov

                            8. VIII.                            Tatry

                            12. VIII.                          Freistein na Moravě, Drasendorf                

                            13. VIII.                          Polsko (Widok na Zawrat)

                            14. VIII.                          Zell am See

                            15. VIII.                          Krimmler

                            16. VIII.                          Grutten, St. Johann (Tyroly)

                            17. VIII.                          Kaisergebirge

                            20. VIII.                          Kufstein, Neustift Stubaithal

                            22. VIII.                          Neustift, Nurnberger Hutte in Stubai

                            23., 24. VIII.                   Innsbruck

                            24. VIII.                          Ban des Kaiserin Elisabeth

                            25. VIII.                          Vídeň

                            27. VIII.                          Hroznová Lhota

                            XII.                                 částečná skica symf. básně

                                                                  Toman a lesní panna, op. 40 - No 88

1905                     poč. I.                             dok. symf. báseň O věčné touze, op. 33 - No 80

                            I., II.                              pokrač. skicy symf. básně

                                                                  Toman a lesní panna, op. 40 - No 88

                            kol. III.                           II. Smyčcový kvartet D dur, op. 35 - No 83

                            22. - 29. VI.                     skica tří vět Serenády D dur, op. 36 - No 84

                            28. VI.                             Berlín

                            4. VII.                             Bremen    

                            7. VII.                             Postdam

                                                                  tehdy též Hamburk (s J. Hoppem)

                            11. VII. - VIII.                 Velké Karlovice

                                                                  zde instr. Serenády D dur, op. 36 - No 84

                            8. VIII.                            Radhošť

                            VIII.                               Vysoké Tatry - horolezectví:

                                                                  Malá Vysoká, Martina špice, Gerlachovka, Špičatá věž

                                                                  (pohlednice z 21., 22. VIII.)

                            24. VIII.                          pád při výstupu na Špičatou věž

                            od 26. VIII.                     opět Velké Karlovice (pěšky z Rožnova pod Radhoštěm)

                   Třebíč (J. Strniště)

                            podzim                            v Praze IV. věta a celk. dok.

                                                                  Serenády D dur, op. 36 - No 84

1906                     do VI.                             Šest mužských sborů, op. 37 - No 85

                                                                  cyklus písní Melancholické písně o lásce, op. 38
                                                                  - No 86

                            VI., VII.                           poč. komp. písňového cyklu Notturna, op. 39 - No 87

                            2. VII.                             Stralsund

                            9. VII.                             Sassnitz

                            17. VII.                           Malmo

                            18. VII.                           Kodaň

                            24. VII.                           Berlín

                                                                  dále též  Stralsund, Rujana, Sassnitz

                                                                  zde instr. Melancholických písní o lásce, op. 38 - No 86

                                                                  Kodaň, Český ráj (s F. Doskočilem)

                                                                  Velké Karlovice

                                                                  Vysoké Tatry - Lomnický štít, Ledový štít, Mnich

                                                                  Polsko - Zakopané

                            27. VIII.                          Krakow

                            29. VIII.                          Wieliczka                                     

                                                                  Bítov

                            1. XII.                             dopisující člen České akademie věd a umění

                            IX. - 31. XII.                    def. skica Tomana a lesní panny, op. 40 - No 88

1906 - 1907                                                 pokrač. komp. Slovenských spevů,

                                                                  sešit II., č. 16 - 25 - No 90

1907                                                           rev. a def. znění symf. básně

                                                                  Toman a lesní panna, op. 40 - No 88

                            léto                                 instr. Tomana a lesní panny, op. 40 - No 88

                            3. VII.                             Lipsko      

                            4. VII.                             Stralsund

                            5. VII.                             Sassnitz

                                                                  pak Dolomity

                            20. VII.                           Sassnitz - Ostsee

                            22. VII.                           Sassnitz (přes Štětín do Berlína)

                            23., 27. VII.                     Drážďany

                            od 28. VII.                       Velké Karlovice

                            20. VIII.                          Velké Karlovice

                         28. - 30. VIII.                     Mnichov

                            31. VIII.                          Innsbruck, Norimberk

                            1. IX.                              Norimberk

                                                                  dále též Augsburg, Regensburg, Pasov,

                                                                  pak po Dunaji do Vídně

                                                                  Šumava, Čerchov (s J. Jindřichem)

                            2. IX.                              Tyroly - Grasleitenhutte, Rossengarter-Gruppe

                                                                  z Německa pak zpět do Mnichova a Tyrol

                                                                  plán: Třebíč, Dolomity (bez výstupů), Vídeň, Znojmo

                            4. IX.                              Waldbruck

                            9. IX.                              Dolomity              

                            od 12. IX.                        Bítov

                            IX., X.                             ouvertura Lady Godiva, op. 41 - No 91

                            18. X.                              Brno; opět Bítov               

                            podzim                            Gavota D dur pro čtyřruční klavír - No 92

                                                                  fragment II. klavírní sonáty - No 93

                                                                  Nina-Nanna - No 94

                                                                  (z budoucího klavírního cyklu Exotikon)

                                                                  člen poroty ve 4. třídě České akademie věd a umění

1908                     jaro                                poč. komp. kantáty Bouře, op. 42 - No 95

                                                                  (do podzimu asi třetina díla)

                            4. VII.                             Berlín

                            5. VII.                             Hamburk

                            8. VII.                             parníkem Hamburk - Norsko

                            9. VII.                             Stavanger, Stand-fjord

                            10. VII.                           Ryfylke, Roldal

                            11. VII.                           Odde - Laatefossene (vodopády)

                            12. VII.                           Hardanger

                            13., 14.  VII.                    Bergen

                            14. VII.                           Norsko - Bergen, Oslo

                            15. VII.                           Vossevangen

                            16. VII.                           Finse

                            17. VII.                           Drammen (Norsko)

                            18. VII.                           Kristiania, Holmenkolen

                            22. VII.                           Helsinborg (Švédsko)

                            23., 25. VII.                     Švédsko - lázně Moelle

                            27. VII.                           Goteborg, Moelle

                                                                  (zde koupel v rozbouřeném moři)

                                                                  Mnichov, Augsburg, jižní Bavory

                                                                  Bítov

                            1. VIII.                            Steinernen Meere (Alpy)

                            4. VIII.                            Malmo

                            6. VIII.                            Sassnitz

                            9. VIII.                            Drážďany

                            10. VIII.                          Drážďany

                            13. VIII.                          Vysoké Mýto

                            16. VIII.                          Česká Kubice, Čerchov

                            17. VIII.                          Špičák

                            18. VIII.                          Černé jezero, Čertovo jezero

                            19. VIII.                          Železný kámen

                            21. VIII.                          Augsburg

                            25. VIII.                          Rothemburg

                            26. VIII.                          Augsburg

                            27. VIII.                          Konigsee, Mnichov                                    

                            31. ? VIII.                       Konigsee - St. Bartolomai

                                                                  dok. komp. písňového cyklu Notturna, op. 39 - No 87

                            31. XII.                           dok. skica kantáty Bouře, op. 42 - No 95

1909                                                           pokrač. komp. kantáty Bouře, op. 42 - No 95

                                                                  (do podzimu podstatně platná skica)

                            1. VII.                             Mnichov

                            2. VII.                             Zurich

                            3. VII.                             Luzern

                            4. VII.                             Jungfrau

                            5. VII.                             Lausanne

                            6. VII.                             Ženeva

                            12. VII.                           Saint Gilles

                            17. VII.                           Le Pauliguen

                            24. VII.                           Le Cuise

                            26. VII.                           Montes

                            28. VII.                           Paříž

                            1. VIII.                            Versailles

                            3. VIII.                            Brusel

                            4. VIII.                            Bruges, Ostende

                            5. VIII.                            Gaud (?)

                            6. VIII.                            Anvers

                            7. VIII.                            Rotterdam

                            8. VIII.                            Haag, Schveningen

                            9. VIII.                            Leiden

                            11. VIII.                          Amsterdam (dále též Haarlem)

                            13. VIII.                          Kolín (dále též Bonn s J. a O. Hoppeovými)

                                                                  Vysoké Mýto, Bítov

                            1. IX.                              profesor mistrovské třídy pražské konzervatoře

                            XII.                                 poč. instr. kantáty Bouře, op. 42 - No 95

1910                                                           přestěhování do Salmovské ul., č. 7

                            III.                                 dok. kantáta Bouře, op. 42 - No 95

                            17. IV.                             premiéra Bouře, op. 42 v Brně (ČF, dir. R. Reissig)

                            24. IV.                             významná smlouva s nakladatelstvím

                                                                  Universal Edition Wien

                                                                  přestěhování do Salmovské ul. č. 7

                            od IV.                             komp. Pana, op. 43 - No 96

                            3. VII.                             Drážďany

                            5. VII.                             Londýn

                            9. VII.                             Londýn

                            10. VII.                           Portsmouth

                            19. VII.                           Southampton

                            28. VII.                           Paříž (dále též Bretaň s O. Hoppem a V. Štěpánem)

                            29. VII.                           Strassbourg

                            30. VII.                           Erslingen, Stuttgart

                            31. VII.                           Nordlingen, Regensburg

                            15. VIII.                          Bítov

                            20. VIII.                          Hukvaldy

                            26. VIII.                          Vsetín

                            29. VIII.                          Velké Karlovice

                            2. IX.                              Čeladná

1911                                                           Na domácí půdě, sbory, op. 44 - No 97

                            léto                                 Český ráj (s prof. Konrádem)

                            12. VII.                           Mnichov

                            14. VII.                           Rheinfall, Basel

                            15. VII.                           Bern, Ženeva

                            16. VII.                           Chambry

                            17. VII.                           Grenoble

                            18. VII.                           Avignon, Arles

                            19. VII.                           Marseille

                            20. VII.                           Toulon, Theoule

                            21. VII.                           Nice, Monte Carlo

                            31. VII.                           Genova

                            1. VIII.                            Florencie, Bologna

                            6. VIII.                            Modena

                            8. VIII.                            Parma

                            10. VIII.                          Trento

                            11. VIII.                          Innsbruck, Vídeň

                                                                   Bítov        

                            od IX.                             komp. a dokončení ostatních částí

                                                                  klav. cyklu Exotikon, op. 45 - No 98

1912                     III., IV.                           cyklus písní Erotikon, op. 46 - No 100

                            13. IV.                             nabídka profesury na Akademii hudby

                                                                  a herectví ve Vídni

                                                                  průběžná instr. Pana, op. 43 - No 96

                            8. VII.                             sňatek s Marií Práškovou ze Skutče

                            od 9. VII.                         Berlín, Lipsko, Sassnitz, Trelleborg, Malmo,

                                                                  Kodaň, Sandvik, Drážďany

                            11. VII.                           Postdam

                            14. VII.                           Kobenhavn

                            27. VII.                           Kullaberg

                            29. VII.                           Malmo

                            1. VIII.                            Bornholm

                            5. VIII.                            Stubbenhammer, Insel, Rugen

                                                                  Skuteč, Bítov

                            14. VIII.                          Znojmo

                            od IX.                             Čtyři básně O. Březiny, sbory op. 47 - No 101

                            XII.                                 komp. Svatebních košil, op. 48 - No 102

                                                                  stěhování do Moravské ul. č. 47

1913                     léto                                na Bítově dok. instr. Svatebních košil, op. 48 - No 102

                                                                  Nové Město na Moravě

                            6. VII.                             Mnichov

                            9. VII.                             Verona

                            10. VII.                           Bologna

                            13. VII.                           Florencie, Siena

                            15. VII.                           Orvieto

                            21. VII.                           Řím

                            25. VII.                           Ravenna, Ferrara

                            27. VII.                           Ancona

                            28. VII.                           Benátky               

                                                                  během italské cesty též Rimini, Padova                  

                            31. VII.                           Terst

                            5. VIII.                            Vídeň

                            11. VIII.                          Raabs

                            18. VIII.                          Řím

1914                     pol. I.                              podrobná skica opery Zvíkovský rarášek, op. 49
                                                                   - No 103

                            II.                                   Vídeň

                                                                  narození syna Jaroslava

                            do VI.                             partitura opery Zvíkovský rarášek, op. 49 - No 103

                            VII., VIII.                        klav. výtah opery Zvíkovský rarášek, op. 49 - No 103

                            léto                                 Skuteč

                            5. VII.                             Milano

                            13. VII.                           Verona

                            17. VII.                           Genova

                            20. VII.                           Neapol

                            23. VII.                           Capri

                            25. VII.                           Řím

                            27. VII.                           Siena

                            28. VII.                           Florencie

                            30. VII.                           Bologna

                                                                  během italské cesty též Brescia, Bergamo, Pavia,

                                                                   Pisa, Padova, Benátky

                                                                  Vídeň

                            3. VIII.                            Skuteč

                                                                  Bítov (nyní s manželkou)

1915                     IV. - VI.                           skica opery Karlštejn, op. 50 - No 104

                                                                  stěhování na Podskalskou třídu č. 14

                            léto                                 Skuteč, Bítov

                            podzim                            instr. opery Karlštejn, op. 50 - No 104

1916                     21. III.                            dok. opera Karlštejn, op. 50 - No 104

                            léto                                 Skuteč, Šumava, Jindřichův Hradec,

                                                                  Počátky (hrob rodičů), Chrudim (u M. Musilové)

                            27. VII.                           Šumava

                                                                  pak Jizerské hory (sám)

                            14. VIII.                          Vír v údolí Švarcary

                            8. IX.                              Skuteč

                            18. XI.                             po premiéře Karlštejna rozšířil závěr díla

                            XII.                                 poč. komp. cyklu sborů Síla a vzdor, op. 51 - No 105

1917                                                           během roku přestěhování na Riegrovo nábřeží                   

                            I.                                    dok. cyklu sborů Síla a vzdor, op. 51 - No 105

                            léto                                 Třebelovice, Bítov, Skuteč

                            konec IX.                         Praha

1918                     IV.                                  cyklus dětských písní Jaro, op. 52 - No 106

                                                                  instr. I. sešitu

                            léto                                 Skuteč, Bítov

                                                                  Vítězům československým, pochod - No 109

                            VIII.                               Tři české zpěvy, op. 53 - No 107

                                                                  instr. ve Skutči

                   23. XI. - 21. XII.                       T.G. Masarykovi, dva zpěvy - No 108

1919                                                           Nad smrtí Štefánikovou, mužský sbor - No 110

                                                                  Na polích flanderských, mužský sbor - No 113

                            léto                                 Beskydy - Lysá hora, Bítov

                            od. XII.                           poč. komp. cyklu

                                                                  Šesti sonatin pro klavír, op. 54 - No 111

                                                                  poč. komp. opery Lucerna, op. 56 - No 115

1920                     I.                                    dok. cyklu Šesti sonatin, op. 54 - No 111

                                                                  klavírní skladby Mládí, op. 55 - No 112

                            12. IV.                             Řím

                            léto                                 Karlovy Vary

                                                                  Siena, Řím

                            1. IX.                              rektor pražské konzervatoře (do r. 1922)

1921                                                           Dvanáct slovenských písní lidových,

                                                                  mužský sbor - No 114

                            jaro                                mimořádná měsíční dovolená

                            6. IV.                              Verona

                            7. IV.                              Nemi ed il Lago

                            20. IV.                             Florencie, San Gimignano

                            26. IV.                             Benátky

                                                                  během italské cesty též Vincenza, Toscana, Arezzo,

                                                                  Perugia, Assisi, Řím, Neapol, Capri, Padova,

                                                                  Genzano, Siena

                            léto                                 Bítov, Beskydy, Javorníky

                            XI., XII.                           dok. skica opery Lucerna, op. 56 - No 115

                                                                  místopředseda Klubu českých skladatelů

1922                     6. II.                               def. skica opery Lucerna, op. 56 - No 115

                            VI.                                  partitura opery Lucerna, op. 56 - No 115

                            léto                                 Karlovy Vary

                                                                  Vranov, Bítov

                                                                  Berlín

                            6. VII.                             Hannover, pak Lipsko

                            8. VII.                             Hameln

                            12. VII.                           Lipsko, směr Drážďany

                            13. VII.                           Drážďany

                                                                  pak do Prahy a v neděli na Bítov

                                                                  Piešťanské písně - No 116

1923                     I. - 27. III.                      skica opery Dědův odkaz, op. 57 - No 119

                                                                  Slovenské spevy, sešit III. - No 117

                                                                  Kytice lidových písní pro klavír - No 118

                            6. IX.                              Verona

                            9. IX.                              Milano

                            15., 16. IX.                      Palermo

                            21. IX.                             okolí Etny

                            25. IX.                             Řím

                            28. IX.                             Benátky   

                                                                  během italské cesty též Neapol a Sicílie

1924                                                           Jubilejní smetanovské fanfáry - No 120

                            18. IX.                             Karlovy Vary, Jáchymov, Bítov

1925                     1. V.                               dok. partitura opery Dědův odkaz, op. 57 - No 119

                            4., 5. VII.                        Paříž

                            12., 13. VII.                     Paříž, Versailles

                            15. VII.                           Loches

                            17. VII.                           Les Gables d´Olonne

                            30., 31.  VII.                    La Rochelle

                            3. VIII.                            Royan

                            4. VIII.                            Bordeaux

                            7. VIII.                            Biaritz

                            8. VIII.                            Le Verso (?), Louvrées

                            10. VIII.                          Pyreneje

                            13. VIII.                          Carcassone

                            14. VIII.                          Pyreneje, Marseille

                            16. VIII.                          Pyreneje a moře, Cannes

                            20. VIII.                          Lourdes, Gavarnie (chtějí do Marseille)

                                                                  během francouzské cesty též zámky na Loiře

                            21. VIII.                          Genova

                            24. VIII.                          Benátky

                                                                  dále též  Nizza, Monte Carlo, Milano, Verona

                            1. IX.                              Cornštýn nad Dyjí, Bítov

1926                                                           Slovenské spevy, sešit IV., V. - No 123, 124

                            od II.                              poč. komp. Signoriny Gioventu, op. 58 - No 126

                            26. VI.                             Paříž, Versailles    

                            27. VI.                             Palais de Fontainebleau

                            2. VII.                             Langeais - hrad u Tours

                            3. VII.                             St. Georges de Didonne přes Royan

                            5. VII.                             Royan

                            9. VII.                             Royan

                            15. VII.                           Pontaillac

                            24. VII.                           Bordeaux

                                                                  (chtějí do Marseille, Cavalaire - s Hoffmannovými)  

                            3. VIII.                            Monte Carlo

                            28. VII.                           Cavalaire

                            5. VIII.                            Milano, Como                                           

                                                                  též Genova, Lago di Como, Lago di Maggiore

                            11. VIII.                          Bítov                    

                            6. IX.                              Praděd

1927                                                           pokrač. Signoriny Gioventu, op. 58 - No 126

                            kol. 26. III.                      Vídeň - 100 let úmrtí Beethovena (s R. Karlem)

                            9. VI.                              Ženeva

                            7. VII.                             Cavalaire

                            13. VII.                           Cavalaire

                            16. VII.                           Cavalaire

                            3. VIII.                            Paříž

                            7. VIII.                            Versailles

                            ? VIII.                             Avignon

                            13. VIII.                          Bítov, Cornštýn

                            4. IX.                              Velké Karlovice

1928                     do V.                               dok. instr. Signoriny Gioventu, op. 58 - No 126

                            III.                                 Bratislava - dr. h.c. na Komenského univerzitě

                                                                  veřejný proslov o Lucerně a její premiéře v SND

                                                                  Brno - Výstava soudobé kultury

                                                                  (s orchestrem konzervatoře)

                            29. VII.                           Saint Tropez

                            12. VIII.                          Arles

                            26. VIII.                          Paříž

                                                                  též Cavalaire, Marseille, Avignon

                                                                  Norimberk

                                                                  jižní Čechy - Český Krumlov, Rožmberk,

                                                                  Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Čertova stěna,

                                                                   Šumava

                            16. IX.                             Beskydy

1929                     I. - 31. V.                        Nikotina, op. 59 - No 127

                            léto                                 Francie - Cavalaire, Paříž

                                                                  severní Itálie

1930                                                           Slovenské spevy, sešit VI. - No 128

                                                                  instr. 36 vybraných Slovenských spevů - No 129

                                                                  suita z Nikotiny - No 130

                                                                  rev. opery Karlštejn, op. 50 - No 104

                            léto                                 Slovensko - Ždiar

                                                                  Polsko

                                                                   Jugoslávie - Split, Hvar, Záhřeb

                            XI.                                  oslavy 60. narozenin v Kamenici nad Lipou

1931                     do III.                             instr. cyklu Údolí nového království, op. 31 - No 78

                                                                  poč. komp.

                                                                  Dvanácti ukolébavek pro ženský sbor, op. 61 - No 133

                                                                  poč. komp. Podzimní symfonie, op. 62 - No 134

                            VI., VII.                           lázně Sliač, Zvolen, Bánska Bystrica, Detva

                            4. VIII.                            Bechyně

                            22. - 24. VIII.                  Paříž

                            IX.                                  Šumava (s Th. Kosslem), Krkonoše

                            X.                                   Bítov

1932                                                           Ze života, cyklus mužských sborů, op. 60 - No 132

                            do IX.                             dok. instr. I. věty Podzimní symfonie, op. 62 - No 134

                                                                  komp. II. věty Podzimní symfonie, op. 62 - No 134

                            VII.                                 Slovensko - Sliač, Domica aj.

                            od 8. VIII.                       Vysoké Tatry (Štrbské a Popradské pleso),

                                                                  Ružomberok, Oravský zámok, Piešťany,

                                                                  Uherské Hradiště, Luhačovice, Hroznová Lhota,

                                                                  Velká, Bzenec

                            od 29. VIII.                     České Budějovice a jižní Čechy

                            12. IX.                             Český Krumlov

                            IX.                                  dok. Dvanáct ukolébavek

                                                                  pro ženský sbor, op. 61 - No 133

                                                                  Jugoslávie - Kupari, Srebrno, Dubrovník, aj.

1933                                                           pokrač. komp. Podzimní symfonie, op. 62 - No 134

                                                                  (pouze šest stran partitury II. věty)

                            kol. 4. VIII.                     Vysoké Tatry

                            léto                                 Chlum u Třeboně, Jindřichův Hradec, Třeboň,

                                                                  České Budějovice, Šumava

                            kol. 31. VIII.                    Rakousko - Hallstadt, Rosenburg, Heidenseichstein,

                                                                  Litschau, Linz, Klagenfurt, Sankt Florian, Ischl aj.

                            X.                                   Jugoslávie - Rijeka, Sušak, Krk, Cetinje aj.

1934                     I.                                    dok. II. věta Podzimní symfonie, op. 62 - No 134

                            21. III.                            dok. III. věta Podzimní symfonie, op. 62 - No 134

                            VIII.                               Dvě romance na slova J. Nerudy, op. 63 - No 135

                                                                  Chlum u Třeboně, Kunžvart na Šumavě

                                                                  (s Hoffmannovými)

                                                                  Linz, Insbruck, Brenner -

                                                                  Cortina d´Ampezzo, Malinska, Terst,

                                                                  Bolzano, Crikvenica

1935                                                           č. 1 - 3 vok. cyklu In memoriam, op. 65 - No 136

                            10. IV.                             instr. Dvou romancí, op. 63 - No 135

                            IV.                                  Španělsko (21 míst), přes Bavorsko, jižní Francii,

                                                                  Pyreneje, severní Itálii, Švýcarsko, Rakousko

                                                                  Jugoslávie (mj. Makarska)

                            léto                                 Chlum u Třeboně, Šumava (2 měsíce)

                            1. IX.                              Praha

                            5. IX.                              lázně Teplice nad Bečvou

                            IX.                                  Jugoslávie (Mostar - havárie automobilu)

1936                                                           instr. Dvou valašských tanců, op. 34 - No 81

                            IV.                                  Beskydy

                            23. V.                              Paříž - na výstavě obrazů syna Jaroslava

                            léto                                 Bratislava - plavba do Budapešti, Bělehradu,

                                                                  Železných vrat, dále vlakem do Varny, Constanza,

                                                                  Istanbul, Bukurešť

                            od IX.                             komp. Jihočeské suity, op. 64 - No 137

                                                                  (inspirace u Černého moře)

                            29. X.                              úmrtí matky Marie Novákové

1937                     pol. II. - 31. III.               pokrač. komp. Jihočeské suity, op. 64 - No 137

                            poč. VI.                           instr. Jihočeské suity, op. 64 - No 137

                            VII., VIII.                        Planá nad Lužnicí

                            IX.                                  Beskydy - Pustevny, Teplice nad Bečvou

                            18. XI.                             komp. č. 4. vok. cyklu In memoriam, op. 65 - No 136

1938                                                           instr. II. sešitu vok. cyklu Jaro, op. 52 - No 106

                            13. IV.                             Skuteč

                            V.                                   Jindřichův Hradec

                            od 4. VIII.                       Chlum u Třeboně, Planá nad Lužnicí

                            VIII.                               Skuteč, Rožnov pod Radhoštěm,

                                                                  Teplice nad Bečvou

                            IX.                                  Skuteč

                            před X.                            III. Smyčcový kvartet G dur, op.  66 - No 138

                            poč. X.                            K 30. září 1938, mužský sbor - No 139

1939                                                           penzionován

                            4. IV.                              Skuteč (od té doby průběžně a častěji)

                            VIII.                               Planá nad Lužnicí, Tábor, Skuteč,

                                                                  Harasov v Kokořínském údolí

1940                                                           instr. sborů Primula veris a Velebná noc - No 71

                            16. - 18. V.                      Teplice nad Bečvou

                            VIII., IX.                         Skuteč

1941                     I.                                    Skuteč

                   poč. jara - 10. V.                       symf. báseň De profundis, op. 67 - No 140

                            V. - 26. VI.                      Sonáta pro violoncello a klavír, op. 68 - No 141

                            VII. - 8. IX.                     cyklus sborů Domov, op. 69 - No 142

                                                                  (ve Skutči)

                            léto                                 Planá nad Lužnicí

                                                                  moravská cesta s A. Střížem -

                                                                  Vicemilice u Bučovic, Velká nad Veličkou,

                                                                  Velká Javorina, Blatnice aj.

                                                                  Skuteč, Teplice nad Bečvou

                            podzim                            Svatováclavský triptych pro varhany, op. 70 - No 143

                            29. XII.                           Skuteč

1942                                                           instr. vok. cyklu Melancholie, op. 25 - No 70

                                                                   a Erotikon, op. 46 - No 100 (ve Skutči)            

                            po 6. III.                         instr. Svatováclavského triptychu, op. 70 - No 143

                                                                  (ve Skutči)

                            VII., VIII.                        podstatná revize opery Dědův odkaz, op. 57 - No 119

                                                                  (ve Skutči)

                                                                  Pět smíšených sborů, op. 71 - No 144 (ve Skutči)

                                                                  cyklus dětských sborů Máj, op. 72 - No 145

                                                                  Královno hor, kostelní píseň (pro A. Stříže) - No 146

                            IX.                                  Hlušov pod Kokořínem

1943                                                           rev. ouvertury Korzár - No 28

                            I. - IV.                             instr. vok. cyklu Cigánské melodie, op. 14 - No 50

                            IV. - XII.                         min. toto období ve Skutči

                                                                  instr. klav. skladeb z cyklu Mládí, op. 55 - No 112

                                                                  instr. Písniček na slova lidové poezie moravské,

                                                                  řada I., II. III. - No 53, 54, 59

                            14. V. -30. VI.                  skica Májové symfonie, op. 73 - No 147

                            VIII., IX.                         instr. Májové symfonie, op. 73 - No 147

                                                                  ve Skutči a Harasově

1944                     jaro - XII.                        min. toto období ve Skutči

                                                                  instr. klav. cyklu Exotikon, op. 45 - No 98

                            VII., VIII.                        komp. Písniček na slova lidové poezie moravské,

                                                                  řady IV., op. 74, řady V., op. 75 - No 149

                                                                  a jejich instrumentace

                                                                  komp. a instr. Dvou legend, op. 76 - No 150

                                                                  píše své paměti "V. Novák o sobě a o jiných "

                            léto                                 výlety po Vysočině a Kokořínském údolí

1945                     do VI.                             Skuteč

                            11. V.                              setkání se sovětskými vojáky ve Skutči

                            VI.                                  návrat do Prahy

                                                                  předseda Klubu slovenských skladatelů

                            27. XI.                             jmenován národním umělcem

                                                                  (jako jeden z prvních)

1946                                                           Fanfáry k prvnímu pražskému jaru - No 153

                                                                  Tři znělky ČF - No 153

                            VI.                                  Beskydy

                            11. XI.                             Láska, píseň - No 154

1947                     I. - V.                              vok. cyklus Jihočeské motivy, op. 77 - No 155

                            VII., VIII.                        instr. vok. cyklu Jihočeské motivy, op. 77 - No 155

1948                     I. - IV.                             vok. cyklus Čtyři ukolébavky, op. 78 - No 156

                                                                  a jeho instrumentace

                                                                  vede českou delegaci na festival ISCM v Kodani

                                                                  dokončil "Paměti"

                                                                  Žižka - hodina předjitřní,

                                                                  scénická hudba, op. 79 - No 157

                            léto                                 Zlín - Píseň zlínského pracujícího lidu, op. 79 - No 158

                                                                  České a moravské lidové písně

                                                                  pro zpěv a klavír - No 159

1949                     20. - 22. V.                      ženský sbor Hvězdy - No 161

                                                                  (poslední Novákova dokončená skladba)

                            do 15. VII.                       komp. nedokončené kantáty

                                                                  Na orloji věčna léta vteřinami jsou - No 162

                                                                  (poslední Novákova skladba - Skuteč)

                            18. VII.                           05.30 hod. - smrt ve Skutči           

                            25. VII.                           Praha - státní pohřeb        

 

 

 

Poznámka:
Chronologická srovnávací tabulka Novákova života a díla byla v původní verzi poprvé otištěna ve Zprávách Společnosti Vítězslava Nováka - 1. část - č. 11/1988, s. 22 - 27, 2. část - č. 12/1988, s. 25 - 32.
V rozšířené verzi byla dále publikována in: Schnierer, Miloš - Peřinová, Ludmila: Vítězslav Novák. Tematický a bibliografický katalog, Editio Praga, 1999, s. 507 - 518.
Tato třetí verze je podstatně doplněna o řadu podrobností (především ze skladatelova cestování) na základě právě probíhajícího studia Novákovy korespondence.

Webdesign tvorba WWW Firmadat